Abonelik İşlemleri

Bireysel Abonelik

Abone Bağlantı Anlaşması

● Daire sayısı 8'in üzerinde apartman/siteler için %51 Genel Kurul Çoğunluk Kararı, 8 daire ve altı için ise kat maliklerinin imzalı dilekçeleri,

● Mülk sahibi veya Vekili'nin nüfus cüzdanı fotokopisi,

● Tapu fotokopisi,

● İkametgah belgesi,

● Kat maliklerinin isim listesi,

● T.C. Kimlik numarası,

● İkametgah belgesi,

● Kişisel Vergi numarası,

● Bina üzerinde bulunan kapı numarası,

Doğalgaz Kullanım Sözlşemesi

● Gazı kullanmak üzere sözleşme imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

● İkametgah belgesi (Muhtardan)

● Kiracılar için Kira Kontratı.

Merkezi Sistem Apartmanlar İçin Abonelik

Abone Bağlantı Anlaşması

● Daire sayısı 8'in üzerinde apartman/siteler için %51 Genel Kurul Çoğunluk Kararı, 8 daire ve altı için ise kat maliklerinin imzalı dilekçeleri,

● Merkezi kullanımda abonelik işlemleri apartman yöneticisi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu amaçla kat malikleri, %51 oranında oy çokluğu kararı ile sözleşme yapma yetkisini apartman yöneticisine vermelidir.

● Tapu fotokopisi,

● Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanı gösterir resmi belge,

● İkametgah belgesi,

● Kat maliklerinin isim listesi,

● T.C. Kimlik numarası,

● Kişisel Vergi numarası,

● Bina üzerinde bulunan kapı numarası,

Doğalgaz Kullanım Sözlşemesi

● Gazı kullanmak üzere sözleşme imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

● İkametgah belgesi (Muhtardan)

● Kiracılar için Kira Kontratı.

● Onaylı proje fotokopisi.

Ticari Abonelik

Abone Bağlantı Anlaşması

● Daire sayısı 8'in üzerinde apartman/siteler için %51 Genel Kurul Çoğunluk Kararı, 8 daire ve altı için ise kat maliklerinin imzalı dilekçeleri, Merkezi kullanımda abonelik işlemleri apartman yöneticisi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu amaçla kat malikleri, %51 oranında oy çokluğu kararı ile sözleşme yapma yetkisini apartman yöneticisine vermelidir.

● Mülk sahibi veya Vekili'nin nüfus cüzdanı fotokopisi,

● Tapu fotokopisi,

● Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanı gösterir resmi belge,

● İkametgah belgesi,

● Kat maliklerinin isim listesi,

● T.C. Kimlik numarası,

● Vergi levhası,

● Şirket kurulum belgesi,

● İmza sirküleri,

● Ticari oda sicil kaydı,

● Varsa şirket kaşesi,

● Kişisel Vergi numarası,

● Bina üzerinde bulunan kapı numarası,

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi

● Sözleşme imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

● İkametgah belgesi (Muhtardan),

● Kiracılar için Kira Kontratı,

● Vergi levhası,

● Şirket kurulum belgesi (Ticaret sicil gazetesi),

● İmza sirküleri,

● Ticari oda sicil kaydı,

● Varsa şirket kaşesi