Taşınma İşlemleri

Yeni Bir Eve Taşınma

● Abone bağlantı anlaşması ve doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalandıktan sonra iç tesisatçı firma ÇİNİGAZ'dan gaz açılışı için randevu alır.

● Randevu günü ÇİNİGAZ yetkilisi, firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol eder.

● Tesisatın ÇİNİGAZ Teknik Şartnamesi'ne uygun olması durumunda gaz açma işlemi yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir (bir nüshası abonede kalır).

● Tesisatın ÇİNİGAZ Teknik Şartnamesi'ne uygun olmaması durumunda gaz açma işlemi yapılmaz. ÇİNİGAZ tarafından doğal gaz uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

Geçici Gaz Kapatma

● Müşteriler belli bir süre gaz kullanmayacağını beyan ederek geçici olarak gazının kapatılmasını talep eden bir dilekçe ile dağıtım şirketine başvurması ile gerçekleşir.

● Müşterilerin gaz kullanım faturalarını zamanında ödememesi, mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz gaz kullanımının tespiti halinde Dağıtım Şirketince Geçici Gaz Kapaması yapılır.

Not : Her iki durumda da Müşteri tarafından Dağıtım Şirketi'ne Gaz Açma/Kapa Ücreti ödenir.

Sözleşme İptali

● Müşterinin kendisi veya yetkili temsilcisinin başvurusu üzerine en geç 3 gün içerisinde müşterinin kapama vanası mühürlenir.

● Son endeks bir tutanakla tespit edilir ve bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

● Müşterinin alacağı var ise gazın kullanıma kapanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde müşteriye ödemesi yapılarak sözleşmesi feshedilir.