Çinigaz Hakkında

Şirket Profili

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.; 17.11.2003 tarihinde kurulmuş ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde 13/01/2004 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile Kütahya'da doğal gaz dağıtım ve satışı yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Dağıtım Lisansı almış olup, 04/01/2005 tarihinde de Kütahya Bölgesi'ndeki Doğal Gaz Dağıtım ve Bağlantı Sistemleri'ni BOTAŞ'dan bedeli mukabilinde devir alarak, gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

Çinigaz, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'ndan Kütahya Dağitim Lisansi'ni 13.Ocak.2004 tarihinde alarak, 05.Mart.2004 tarihinde alt yapi çalişmalarina başlamiştir. Bilahare, 04.Ocak.2005 tarihinde Botaş'a ait yatirimlari devralarak, bu tarih itibariyla Kütahya'da doğal gaz satışına başlamıştır.

Tarafimizca Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumuna yapilan müracaat neticesinde, Tavşanli ve Emet İlçeleri 12.05.2006 tarihinde, Gediz ilçesi 12.10.2006 tarihinde lisansimiza ilave edilmiş ve bu ilçelerde de gerekli yatırımlara başlanmıştır.

Yatırımlarımız

Kütahya merkez'de 2004 yılının ortalarında başlayan yatırımlarımız neticesinde, 2007 yılı sonu itibarıyla; 279.000 metre pe boru, 26.500 metre çelik boru ve 10 adet bölge regülatörü inşaatı tamamlanmıştır. Bu çerçevede 45.000 adet konut ve 4.500 adet ticarethaneye doğal gaz ulaştırılmış olup, geçen bu süreç içerisinde ulaşılan abone sayısı toplam 27.000 adet civarinda gerçekleşmiştir. Bu yatırmlar neticesine; Kütahya merkez'de pe boru hatlari %67, çeliı boru hatları da %75 oranında tamamlanmıştır. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere, Kütahya merkez'deki yatırımlarımiz büyük oranda tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Ayrıca, Kütahya merkez'deki sistemden gaz kullanmakta olan sanayi tesisleri de bulunmaktadir. Botaş'dan devir alındığı dönemde sadece 3 sanayi tesisinin doğal gaz kullanmakta olduğu Kütahya dağıtım sistemi'nden içinde bulunduğumuz dönemde toplam 14 sanayi tesisi doğal gaz kullanmaktadir. Serbest tüketici konumundaki 3 sanayi tesisi ile bir osb ise, Çinigaz sistemi üzerinden Botaş'dan gaz satın almak suretiyle gaz kullanmaktadir.

Diğer taraftan, Tavşanli, Emet ve Gediz ilçelerindeki yatırımlarımız da devam etmektedir.

Tavşanlı ilçesinde 1.500 metre çelik boru, 25.000 metre pe boru ve 2 adet bölge regülatörü inşaatı tamamlanmıştır. Yapılan yatırımlar neticesindeTavşanlı'da 5.000 adet konut ve 75 adet ticarethaneye doğal gaz ulaştırılmış olup, ulaşılan abone sayısı halen 150 adet civarındadır.

Emet ilçesinde halen 1.000 metre pe boru hattı inşaatı tamamlanmış olup, devam etmekte olan çalışmalarımızın tamamlanması neticesinde mart ayının ortalarında 750 adet konuta doğal gaz arzı sağlanacak sistemin inşaatı tamamlanmiş olacaktır.

Gediz ilçesinde halen 10.500 metre çelik boru, 6.500 metre pe boru inşaatı ile bir adet a tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ve bir adet bölge regülatörü inşaatı tamamlanmıştır. Ayrıca, Botaş adına inşa edilen 3.000 metre yüksek basınç boru hattının da inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kamulaştırma prosedürleri Botaş nezdinde devam etmekte olup, bunun sonuçlanmasını müteakip sistem işletmeye alınarak, Gediz'e gaz arzı sağlanacaktır. Gediz'deki bu yatırıimlarımıiz sonucunda, halen 2.000 adet konut ve Gediz osb'deki sanayi tesisleri gaz kullanabileceklerdir.

Misyonumuz

Eğitimli kadromuzla; sosyal sorumluluk ve çevreye saygı çerçevesinde, sürekli gelişmeyi hedef alarak, doğal gazı kesintisiz ve emniyetli bir şekilde dağıtıp, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.


Vizyonumuz

Bilgi ve tecrübelerimiz ile; konforlu bir yakıt olan doğal gazın ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlayarak, bunun kalıcı olmasını sağlamaktır.


Önümüzdeki 5 Yıl İçin Hedef ve Stratejiler, Hedef Müşteri Segmenti

Şirketimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu dağıtım lisansı çerçevesinde, halen Kütahya Merkez ile Tavşanlı, Emet, Gediz, Simav, Hisarcık bölgelerinde doğal gaz dağıtımı ve satışı yapılmaktadır. Gerek bölgemizdeki sanayileşme, gerekse abone sayılarımızın artması doğrultusunda doğal gaz kullanımında önemli artış meydana gelmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, imara açılacak yeni bölgeler nedeniyle, buralarda yeni alt yapı yatırımları yapılarak, abone sayılarımızın artacağı, ayrıca Kütahya 2. OSB, Tavşanlı OSB ve Gediz OSB'nin işlerliğinin artarak, bu bölgelerde yeni sanayi tesisleri kurulacağı ve buna bağlı olarak da doğal gaz kullanımındaki artış eğiliminin devam edeceği düşünülmektedir.