Tüketici kimdir?
Doğal gazı kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicilerin tümüne tüketici veya müşteri denir.
Sebest Tüketici kimdir?

Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir.

EPDK tarafından doğal gaz dağıtım ihalesi yapılan bölgelerde serbest tüketici için gereken yıllık tüketim miktarı onbeş milyon metreküptür. Bu miktar , lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıl için aynen uygulanır.

Serbest Tüketici Uygulamaları hakkında bilgilendirme
Doğalgaz bağlantısı nasıl yapılır?
Müşteri Sözleşmesi nedir?
Abone değişikliklerinde sayaç parası alınır mı?
Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumunda tüketim miktarı nasıl hesaplanır?
Sayaçlar nasıl kontrol edilir?
Doğalgaz hizmeti hangi şartlarda durdurulur?