Duyurular

Ön Ödemeli Doğal Gaz Abonelerimize Duyuru

Sayın abonemiz;

Şirketimizden ön ödemeli gaz satın aldığınız için biz EPDK'nın yayınladığı yönetmelikleri uyguluyoruz. Ancak bu yönetmeliklerden dolayı bazı şikayetleriniz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aşağıda belirttiğimiz hususlardan dolayı kendi arzunuzla ön ödemeliden faturalı sisteme geçmeniz mümkündür.

1- Ön ödemeli gaz satışlarımızda spekülasyona (aşırı gaz satın alımınıza) mani olmak için gaz satışlarımız her ay için belirlenen limitler kadar yapılmaktadır.

2- Ön ödemeli olarak satın aldığınız ve sayaca yüklediğiniz gazlar için doğal gaz fiyatına zam ve indirim geldiği zaman sayacınızdaki gazlara indirim veya zam uygulanacaktır. İndirimin çok nadir olarak yapıldığını zamların ise sık sık yapıldığını biliyorsunuz. Faturalı sisteme geçtiğiniz taktirde sadece ay içinde kullandığınız doğal gaz faturasını ödeyeceksiniz.

3- Ön ödemeli sistemden faturalı sisteme geçerken sayaç bedeli ödemeyeceksiniz. Sayaç değişimi şirketimize aittir. Ancak faturalı sistem gereği güvence bedeli ödeyeceksiniz. İleride doğal gaz kullanmaktan vazgeçerseniz güvence bedelini kanuni faizi ile şirketimizden geri alabilirsiniz.

 

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle kendi isteğinizle ön ödemeli sistemden faturalı sisteme isterseniz geçebilirsiniz.

Havale / EFT ile Fatura Ödemesi Hakkında

Anlaşmalı harici bankalardan havale göndermek isteyen abonelerimizin;

  • Abone Numarası ve/veya Tesisat Numarası
  • Abone Adı Soyadı
  • Ne için havale yaptığı bilgilerini de yazmaları gerekmektedir.

Fatura Ödemeleriniz için Banka Hesap Bilgileri:

  • Ziraat Bankası  Kütahya Şubesi IBAN No: TR02 0001 0001 7935 0985 6250 01
  • Akbank Kütahya Şubesi IBAN No: TR12 0004 6001 1488 8000 2434 17

Adil Faturalandırma Duyurusu

Çinigaz Adil Faturalandırma Uygulamasını Yönetmelik Doğrultusunda Gerçekleştiriyor.

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Ve Sanayi Ticaret A.Ş., faturalama işlemlerini, EPDK tarafından 29.07.2018 tarihinde 30493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe koyulan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 40. maddesi doğrultusunda gerçekleştiriyor. 

Adil fatura uygulaması, sadece Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 29 Temmuz 2018 tarihinden sonra yapılan doğal gaz alımlarını kapsıyor. Çinigaz, sayaç okuma ekipleri her ay elektronik kartlı sayaçlar dahil olmak üzere sahadaki bütün sayaçları okuyarak iki okuma tarihi arasındaki dönemsel fiili tüketimi belirliyor. Doğal gaz birim fiyatında gerçekleşen değişikliği “müşteriye borç” veya “müşteriye alacak” olarak cari faturaya yansıtıyor. Dönem içerisinde doğal gaz birim fiyatında indirim gerçekleşmesi durumunda, fiili tüketilen gaz miktarına göre aboneye indirim tutarı kadar cari alacak oluşturuyor.   

Adil Fatura Uygulaması ile Faturalamada Eşitlik oluştu.


Adil Fatura Uygulaması, sadece Kütahya’daki elektronik kartlı sayaç kullanıcıları için değil ülkemizdeki bütün elektronik kartlı sayaçlar için geçerlidir.

Uygulama ile elektronik kartlı sayaç ile mekanik sayaç aboneleri arasındaki eşitsizlik giderildi, adalet sağlandı.

Yönetmelik değişikliği öncesinde yapılan doğal gaz alımları uygulamadan etkilenmedi, kazanılmış haklar korundu.

Tüketicilere çıkarılan adil fatura bedelleri Çinigaz’a gelir veya gider oluşturmaz, doğal gazın satın alındığı tedarikçi şirkete aktarılır.

Elektronik kartlı kullanıcıların, ihtiyaçtan fazla gaz almadan, kullandıkça dolum yapmaları halinde, kullanma ve ödeme tarihlerini gene kendileri tercih etmiş olacaklardır.

Her İki  Türde Sayaç Grubuna Doğal Gaz Birim Fiyatları Aynı Şekilde Yansıtılıyor

Çinigaz, EPDK tarafından onaylanan “Adil Faturalama Uygulaması” sonrasında, elektronik kartlı sayaç aboneleri ile mekanik sayaç abonelerinin tüketimlerini, aynı doğal gaz birim fiyat yöntemi ile faturalandırıyor. Dönem içerisinde doğal gaz fiyatında oluşabilecek değişikliklerin her iki abone grubuna da aynı şekilde yansıtılmasını sağlıyor.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu'na aşağıdan ulaşabilirsiniz

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Başvuru Formu

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bilgilendirme Mesajı Hakkında

Fatura ödeme süresi geçmiş abonelere gönderilen bilgilendirme mesajı, teknik bir hata sonucu faturasını ödemiş bazı abonelerimize de gitmiştir. Sayın abonelerimizden özür dileriz. Ödeme yapan ve fatura borcu olmayan abonelerimizin 04.02.2019 tarihinde gönderilen SMS mesajımızı dikkate almamasını rica ederiz. Saygılarımızla, Çinigaz A.Ş.

EPDK Tarafından Düzenlenen "ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARDA UYGULANACAK TÜRK LİRASI DÜZELTME UYGULAMA YÖNTEMİ" Kararı

1. Dağıtım şirketi tarafından uygulamaya konu tüm sayaçlar Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde aylık olarak okunur.

2. Aylık okuma esnasında elde edilen tüketim değerleri dağıtım şirketi merkezinde bulunan sisteme anlık olarak aktarılır.

3. Birinci maddede belirtilen okuma dönemi yönünden tüketiciler tarafından yapılan fiili tüketimler için gün bazlı ağırlıklı ortalama hesaplanır.

4. Fiili tüketimlerin gerçekleştiği dönemlere ilişkin birim fiyatlar, ısıl değerler ve düzeltme katsayıları; Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca tespit edilir.

5. İlk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemi esas alınarak kullanılan tüketim miktarları ile alım yapılan miktarlar eşleştirilir.

6. Yapılan eşleştirme neticesinde fiili tüketimler üzerinde ortaya çıkan birim fiyat farkları ile ısıl değer ve düzeltme katsayısı düzeltmeleri tüketicilere yansıtılır.

7. Tüketiciler tarafından yapılan alımlar esnasında ve sahada yapılan okumalar esnasında ortaya çıkan veya çıkabilecek düzeltme miktarlarına ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılır.

8. Tüketicilerin Türk Lirası düzeltme işlemi sonrasında ortaya çıkan tenzil veya ilave miktarlar bir sonraki gaz alım işlemi esnasında tüketicilere yansıtılır.

9. Yapılan düzeltmeye ilişkin muhasebe kayıtları detaylı olarak tutulur ve sürecin mali takibi ayrı bir hesap üzerinde yapılır.

10. Bu uygulamaya tabi tüketicilerin fesih işlemlerinde de tüketici sistemden ayrılmak istediğinde sayacı üzerindeki değerler okunarak yine dönemsellik esası ile düzeltmeye tabi tutulur ve düzeltme işleminin sonucu fesih anında yansıtılır.

11. Bu uygulamaya tabi tüketicilerin arızalanan sayaçları için Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Sayaçların değişimi” başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında mekanik sayaç ile değiştirilebilecek bir ön ödemeli sayaç olması halinde öncelikle değişim işlemi yapılır. Bu kapsamda olmayan ön ödemeli sayaçlar için ise, tüketici bilgilendirilir ve sökülen sayacın endeks bilgileri ile önceki okuma verileri karşılaştırılarak Türk Lirası Düzeltmesi yapılır, yeni sayaç ile satın alım süreçlerinde denkleştirilme gerçekleştirilir.

12. Dağıtım şirketinden kaynaklanmayan nedenlerle sahada okuma yapılamayan sayaçlar ile ilgili olarak sayacın müteakip dönemde ilk okunduğu dönemde elde edilen veriler esas alınır ve fiili tüketimin gerçekleştiği dönemlere uygulanır. Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle ardışık 2 ay ve daha fazla sürede okuma yapılmaması halinde, bu dönemde yapılan tüketim miktarı için tenzil yansıtılır ancak ilave borç yansıtılmaz.

13. Türk Lirası Düzeltme uygulamasına ilişkin olarak tüketimleri hakkında bilgi edinmek isteyen tüketiciler şirketin internet sayfası veya çağrı merkezi aracılığıyla ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

14. Türk Lirası Düzeltme uygulaması neticesinde ilave borç çıkan tüketicilerin doğal gaz alımı için vermiş oldukları bedelin % 50 (yüzde elli)’sinden az olmamak kaydı ile yeni doğal gaz satışı yapılır.

15. Tüketicilerin 29/07/2018 tarihinden önce yapmış oldukları doğal gaz alımları için herhangi bir düzeltme uygulanmaz.

Whatsapp ile Foto Fatura Hizmetimiz Başlamıştır

Mekanik sayaca sahip abonelerimiz sayaç fotoğraflarını 0 543 529 43 43 numaralı Whatsapp Foto Fatura Hattı'na göndermek suretiyle güncel faturalarını oluşturabilirler