Doğalgaz Hakkında

Türkiye'de Doğalgaz

Türkiye'de doğalgazın varlığı ilk defa 1970 yılında Kumrular bölgesinde tespit edilmiş ve 1976 yılında da Pınarhisar Çimento Fabrikası'nda kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası'na verilmiştir. Fakat bu kaynaklardaki rezerv ve üretim miktarı düşük olduğundan yaygın bir kullanım sağlanamamıştır.

Türkiye, enerji uzmanları tarafından dünyanın en hızlı gelişen on pazarından biri olarak gösterilmektedir. Ekonomik büyüme ve sınırlı doğal kaynaklar ülkemizin enerji ithali gereksinimini artırmıştır. Türkiye stratejik konumu gereği Ortadoğu ve Hazar Denizi doğalgaz üretim alanları ile Avrupa tüketim pazarı arasında bir köprüdür.

Türkiye'de doğalgazın yaygın olarak kullanımı, 1988 yılında Ankara'da EGO ile başlamış, 1992 yılında İstanbul'da İGDAŞ ve Bursa'da BOTAŞ ile devam etmiştir. Daha sonra Eskişehir'de BOTAŞ, İzmit'te İZGAZ'ın sektöre girmesi ile doğalgaz pazarı genişlemiştir.

Dünya'da Doğalgaz

Taşınması, işlenmesi ve stoklanması kolay olan doğalgazın ticari bir meta hâline gelişi 1785 civarlarında İngiltere'de gerçekleşmiştir. Boru hattı taşımacılığının uygulamaya konulmasıyla 1920'lerde artan doğalgaz kullanımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da gelişmiştir.

Enerji üretim sektöründe doğalgazın ilk kullanımı ise Amerika'da olmuştur. Doğalgaz 1950'li yıllarda Dünya toplam enerji tüketiminin %10'undan daha az bir kısmını karşılar durumdaydı. Günümüzde ise Dünya enerji tüketiminin %24'ü doğalgazla karşılanmaktadır.

Doğalgazın dünya birincil enerji tüketiminde en hızlı büyüyen bileşen olmaya devam edeceği düşünülmektedir. 1999-2020 arası dünya doğalgaz tüketiminin takriben ikiye katlanıp 2020'de 4.5 trilyon m3'e; toplam enerji tüketimindeki payının ise %24'ten %28'e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Doğalgazın enerji üretiminde de, getirdiği çevresel ve ekonomik avantajlar dolayısıyla gittikçe daha çok tercih edilen bir yakıt türü olacağı; buna göre 2020'de enerji üretim piyasasındaki payını sanayileşmiş ülkelerde %24'lere, gelişmekte olan ülkelerdeyse %21‘e çıkacağı tahmin ediliyor. 2020'de elektrik üretimi amacıyla gerçekleştirilen dünya toplam enerji tüketiminde doğalgazın pazar payının %26'ya çıkacağı öngörülüyor. Doğalgaz tüketimindeki bu artışın tabii ki birtakım nedenleri bulunmaktadır. Bunları uygun fiyat, çevresel faktörler, yakıt çeşitlendirilmesi ve / veya enerji güvenliği problemleri, doğalgaz ve elektrik piyasalarındaki yeni düzenlemeler ve hepsindende öte genel ekonomik büyüme olarak sıralayabiliriz.