Doğalgazın Faydaları

● Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.

● Uzun zaman dilimi İçinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.

● Gaz olduğu için havayla çok iyi karışır, bu sayede yanma verimi yüksektir.

● Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

● Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır. Bu nedenle yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.

● Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir, hem de enerji tasarrufu sağlar.

● Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkânı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğal gazın baca sıcaklığı 56°C'ye kadar indirilebilir.

● Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.

● Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğal gazda ise yüzde 5-10'dur.

● Kurum, is gibi atıkları olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.

● Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.

● Temiz olduğu ve içinde kükürt bulunmadığı için birçok sanayi sektöründe doğrudan kullanılır; hem sistem veriminin, hem de ürün kalitesinin artmasını sağlar.

● Ham petrole alternatif bir yakıt olarak, dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.

● Boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiğinden yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

!-- #footer end -->